Odborné překlady

Kvalitně, rychle a levně

Angličtina, španělština, němčina a francouzština.

b

Běžné texty, odborné texty, výroční zprávy, marketingové materiály, smlouvy…

c

Oficiální dokumenty, kde je potřeba kulaté rzítko (soudní dokumenty, certifikáty, výpisy z rejstříku…)

Vaše texty Vám přeložíme kdykoli, třeba i o víkendu.

R

Uděláme korukturu českých i cizojazyčných textů. 

Konzultace přeloženého textu je možná i online.

Chcete si objednat nezávislou kalkulaci? Napište nám na info@cooljazykovka.cz.

Abychom mohli kalkulaci vytvořit co nejpřesněji, nezapomeňte nám do emailu upřesnit:

  • Zda se jedná o klasický nebo soudní překlad s kulatým razítkem
  • Do jakého jazyka, případně jazyků, budeme překlad realizovat
  • Přibližný rozsah překladu, případně můžete text rovnou přiložit
  • Kolik času na překlad máme